Plexi glas, type CG, ekstra flad

Sternkreuz type CG
Diameter fra 180 – 340

Kategori